+1-778-834-5353 info@namaroopa.com
Select Page

පසුගිය ලිපි වලින් තෝරාගත් කීපයක්

නාමරූප වෙබ් අඩවියේ පලවූ පසුගිය ලිපි වලින් තෝරාගත් කීපයක් මෙහි ඇත. විවිධ මාතෘකා යටතේ කාලයෙන් කාලයට පලකරන සටහන් මේ එකතුවේදී ඔබට හමුවනු ඇත.

You will find a hand picked collection of previous Posts published in Namaroopa.com by scrolling down to this page.

We Help!

As a life form we have to figure out various challenges in our lives. When you think closely we have spent so much time in finding an answer to one important question. That is “How to be Happy?”

Why Happiness is far away?

There are number of reasons for why Nibbana is getting delayed.

The main reason is not being able to break free from Five Hindrances. Then another reason is many of the covering natures of Dhamma.

Read the full article for a complete disclosure.

Namaroopa.com is Upgraded and Updated

Visit https://namaroopa.com/ for a new upgraded and updated sections of Dhamma. In this release namaroopa.com has gone through a complete facelift where there are several sections got a complete restructuring. An array of brand new content sections...

Patibana for Buddhist Meditation – The Music Therapy of Healing

The main difference is that the Patibana can detach your desires and cleanse your mind from defilement, so it can open to wisdom. The talent and knowledge for creating poems that can heal the souring pain of life and rebirth is a wisdom gained by only a handful in present day.

Is there a life in between death and rebirth?

අන්තරාභවයක් නැද්ද? This is a highly debated question. Over and over in the history this debated and there are splits in Dhamma due to this. However, these incidents are only visible to Thathagatha Samma Sambudhdha. There is no point arguing about...

Asankatha Dathu only accepted at Dammayatana

චක්කු විඥානය නිරුද්ධ සමනංතරව මනෝ ධාතු උපදී (මේ තමයි අමාරුම තැන) [su_button url="https://youtu.be/e4qthNfFPM4?t=49m20s" target="blank" background="#f0f7fc" color="#2f2525" size="9" wide="yes" center="yes" radius="round"...

How to improve your meditation?

භාවනාවක් වැඩීම "වඩනවා" යන්නෙහි technical meaning එක මොකක්ද? ලස්සන රූප හොය හොයා ගියා, කැත දෙයක් දැකොත් අයින් කරගන්න මහන්සි උනා. අස්සාද අනුපස්සී විහරණය කල, භාවිත බහුලීකත කරපු විදිය තමයි මේ. මේක සසර ගමන් කල විදිය. ඉතින් සසරෙන් මිදෙන්න ආදීනව අනුපස්සී...

A Mental Fabrication – උදයංගම අත්තංගම ආස්වාද ආදීනව නිස්සාරණය

"උදයංගම අත්තංගම ආස්වාද ආදීනව නිස්සාරණය" පෙලෙන මට පෙලීමෙන් නිදහස් වෙන්න උදව් වෙන්නේ මේ ඇස් දෙක. ඒ ආස්වාද මාත්‍රයකි. කොච්චර පෙලුනත් පෙලීමට පිළියමක් තියෙනව ද? කැමැත්ත ඇතිවෙන්නේ වටිනාකමක් දැනෙනකොට. ආස්වාද වටිනවා, එයින් සැපය වටිනවා, සාරවත් බව, සුභ...
Want to learn more about similar Dhamma Topics? please follow and subscribe the YouTube Channel. You will find 10,000+ hours of Videos to listen..  Most of these Dhamma Talks are in Sinhala Language and contains deep knowledge of Buddhism.
There was a time like… සිඟමනේ බුදුදහම සොයා යන්නට වූ කාලයක් විය… වසර ගණනාවක්ම නිවැරදිව තෙරුම් යන ආකාරයට බුදුදහම වටහාගන්නට තැනින් තැන, පැයෙන් පැය, දේශකයාගෙන් දේශකයාට, විහාරයෙන් විහාරයට, අසපුවෙන් අසපුවට, ඒ ලොවෙන් මේ ලොවට – අත පාමින් දහම් පිපාසාව සංසිදුවාගන්නට සිඟමන් යදිනන් සේ පිය උරුමය සොයා ආරක්ෂක භූමියට පාර සොයමින් වල්මත්වී රස්තියාදු ගැසූ කාලයක් විය. පැයෙන් පැය කදුලෙන් කදුල එකතු කල දහම් බිඳු එකිනෙකට යාකරගැනීමටත් පෙර වියෙලී යනතරමේ ද්වේශ කාම රාග මහා ග්‍රීෂ්මය මැදින්, පෙර කල පිනේ වාසනාවකට මහා දහම් ජලාශයක් සේ; දෙපැයක්, සතියක්, දෙසතියක් හෝ දෙමසක් ඇතුළත දහම සොයා යන්නෙක් දැන ගතයුතුම යමක් ඇතිද නොඅඩුව ඒ පිපාසිතයාට දහම් ජලය බෙදා දෙන උතුම් ආර්යයන් අද අප ඇසුරට පත්ව ඇත. මේ උතුම් ක්ෂණ සම්පත්තිය මඟ නොහැර සියල්ලෝ තම දහම් පිපාසය සංසිදුවා ගනිත්වා!!!

නැවත…

නොසාදන්නට.

සොයන්නෝ බොහෝය. සොයාගන්නෝ අල්පය

විමසීම්, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා, ප්‍රශ්න, ගැටලු, අඩුපාඩු, වැරදී ඇති තැන්, Archive search මෙවැනි දෙයක් ගැන දැනුම් දීමට හෝ දැනගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් පහතින් ඇති ෆෝම් එක පුරවා එවන්න…

ඔබට මේ ෆොර්ම් එක සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසීයෙන් පුරවා එවිය හැකිය.