+1-778-834-5353 info@namaroopa.com
Select Page

පටිභාන කවි සහ භාවනා

රාග ද්වේශ මෝහ දුරලන පටිභාන දේශනා කුසලතාවය කලාතුරකින් දකින්නට ලැබෙන්නක්. අට්ටකරා තීනිපදා සම්බුද්දේන පකාසිතා නම් සම්බුද්ධ දේශනාව මෙහිදී මනාව කැටිකොට ශාන්තව අසා සමථයට පත්ව ඒ තුලම විදර්ශනාව වඩාගැනීමට මහත් රුකුලක් වේ.

Patibana or Poems for Meditation

There are many ways one can reach higher states in meditation. These are merily the media or vehicles to reach there. Like an iron which is red hot and ready to mold in to the shape you want, once you reach these higher levels there is much freedom to think clearly and generate Wisdom. The wisdom of removing all defilements. All of Desier, Anger and Delusion.

යම් හැදින්වීමක්…

කාව්‍යමය භාවනා ක්‍රමයක් වන පටිභාන භාවනාව ආධුනිකයන්ට එනම් භාවනාවට අලුත් කෙනෙකුට ඉතාම යෝග්‍ය භාවනා ක්‍රමයක් බව පෙනී යයි. මූලික ධර්ම කරුණු කීපයක්වත් හරි හැටි හදුනා ගෙන, එම ධර්ම කරුණු මත පිහිටා මේ භාවනාව වැඩීමට පුලුවන්. එය මහා ගොඩක් නොදන්නා අයට ඉතාම පහසුවක්.

භාවනාව ගැන හොද දැන්නුමක් ඇති හතර දැහැන් වැඩීම පටන් ගත් අයෙකුට මේ පටිභාන කව්‍ය ක්‍රමය තුල තමාට සසර හුරුදේ තුල පහසුවෙන් හිත සංසුන් කර සමථයේ සිට විදර්ශනාව දක්වා දිවෙන, නිවනින් කෙලවර කරන මේ භාවනාව ඉහළටම වඩන්න පුලුවන්. භාවනාව ගැන දන්නා අය, ඒ ඒ කර්මස්ථානයේ තේරුම නැවන නැවත අසා (Explain The Technique කොටස මේ සඳහාය) එම භාවනාවේ තාක්ෂණික පසුබිම ගැන අවබෝධයක් ලබා, නැවතන් මතක් කරගෙන භාවනාව වඩන්න ගන්න (Practice The Technique කොටස මේ සඳහාය).

An Introduction…

If lord Buddha was here we would go and consult him for the best medicine for our sansaric illness. Now we don’t have him. So we have to try different medicines available and retain the best that work for us.

At namaroopa.com this effort is to bring one such marvelous medicine closer to you. To save you from confusion of choices, to save you from too much google, and to save you from going many options that might not fit your need.

By: ධම්මදින්නා මෙහෙණින් වහන්සේ, ඔස්ට්‍රේලියාව 

සබ්බ බුද්ධානු භාවේන… විනබන්ධන විනස්සතු…
අහං අවේරෝ හෝමී…
රූපය අසාරයි පෙන පිඩුව අසාරයි…
රාගයෙන් රත්වෙලා මොනවා මා ලබන්නද…
නත්ථිමේ සරණං අඤ්ඤං සරණං…

 https://www.youtube.com/watch?v=3Ee5GTlNjlc

By: ධම්මදින්නා මෙහෙණින් වහන්සේ, ඔස්ට්‍රේලියාව 

 

චක්කුනා සංවරෝ සාදූ – සාදු සෝතේන සංවරෝ…
අහං අවේරෝ හෝමී…
රූපය අසාරයි පෙන පිඩුව අසාරයි…
රාගයෙන් රත්වෙලා මොනවා මා ලබන්නද…
නත්ථිමේ සරණං අඤ්ඤං සරණං…

චක්කුනා සංවරෝ සාදූ – සාදු සෝතේන සංවරෝ
ඝානේන සංවරෝ සාදූ – සාදු ජිව්හාය සංවරෝ
කායේන සංවරෝ – සාදු වාචාය සංවරෝ
මනසා සංවරෝ සාදූ – සාදු සබ්බත්ථ සංවරෝ
සබ්බංත සංවුතෝ භික්කූ – සබ්බ දුක්ඛා පමුච්චතූ

 

 

වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි කර්මස්ථානය සජ්ජානා කරන අවස්ථාවක් මෙහි ඇත.

 

සාදුකාරයේ නියම අරුත මේ ගාථාවේ සඳහන්වේ.

කර්මස්ථාන විස්තරය

by වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි

මෙම කර්මස්ථානය වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි විස්තර කරන ලද ආකාරය ඉහත ඇත.

By: මහරගම කුමාර කාශ්‍යප හිමි

මෙය ආරම්භක භාවනා වැඩසහනක්. පන්ච ශීලයේ සිටම පටන් ගනී. එය ඊලග tab එකේ ඇත. උන්වහන්සේ භාවනාවේ බොහෝ කොටස් අසා සිට කරුණු විග්‍රහ කරමින් භාවනාව සිදුකරයි.

 අවංකයි පිරිසිදුයි පිවිතුරුයි පබසරයි යන කර්මස්ථානය මුලින් පැහැදිලි කර දීම සිදුවේ. එහි වැදගත් කම පැහැදිලි කරයි. පහත ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර ඇත.

පන්සිල් සහ බුද්ධ පූජාව සමඟ:

https://youtu.be/DkKA0u0pe38?t=200

අවංකයි පිරිසිදුයි පිවිතුරුයි පබසරයි විස්තරය:

https://youtu.be/DkKA0u0pe38?t=200

 

අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි

මොකක්ද මේ අවංකයි කියන්නේ? මොකක්ද වංකයි කියන්නේ? වක්‍රයි කියන්නේ?
බණ අසන්න පෙර සහ පසු ස්වභාවය හිතල, ඒ ශාන්ත බව ලැබුනෙ රාග ද්වේශ මෝහ ප්‍රහානයෙන් නේද කියල හිතල ඒ නිසාම නම්, නිවටනටම නම් භාවනාවට ඉදගත්තේ ඔබ අවංකයි.
ප්‍රාණඝාත වැඩපිළිවෙළ, අදත්තාදාන, කාම මිත්‍යාචාර වැඩපිළිවෙළ ඉහත අවබෝධය එක්ක නතර වෙන එක ධර්මතාවක් මයි නේද?

වරද ප්‍රමාද දෝශ කොපමණ අපෙන් වෙනවාද? එයින් ගැලවෙන්න නම් අවංක වෙලා, පිරිසිදු වෙලා පිවිතුරු කෙනෙක් වෙන්න ඕන.
මෙසේ යම් මට්ටමකට ධර්මාවබෝධය ලබනවිට මම ක්‍රියාවෙන් අවංක උනා, පිරිසිදු උනා, පිවිතුරු උනා. යම් මට්ටමකට පවිත්‍රනම් ඒ මට්ටමට සිතුවිලි ප්‍රභාස්වරයි.
යම් මට්ටමකට ප්‍රභාස්වර උනාද ඔහුට ධට්මාව බෝධයෙන් සීලය ඇතිවෙනව.
මේ සීල විසුද්ධිය සිහි කරනවිට චිත්ත විසුද්දිය පහල වෙනවා.
මේ තමයි ප්‍රධාන කර්මස්ථානයට අව්ශ්‍ය පසුබිම හැදෙන හැටි.

යම් ප්‍රමානයක් අත්හැරී නොඇලී මිදී ගියාද ඒ තමයි නිවන. යම් අවිද්‍යවක් දුරු උනාද, මේ ලෝකයේ සරන්න අවශ්‍යතාවයක්, හරයක් නෑ කියල අවබෝධ උනාම චිත්ත විසුද්දිය ලැබෙනවා. විමුක්තිය ලබනවා.

අභිජ්ජා දෝමනස්ස දෙක දැනෙනවා… එය දුරු කරගන්න පුලුවන් නම් පභසර වීම ධර්මතාවයයි.

මෙම කර්මස්ථාන සජ්ජානය කරන ආකාරය

by වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි

අවංක වෙමි, පිරිසිදු වෙමි, පිවිතුරු වෙමි, පබසර වෙමි, සංසිඳුවමි, සංසිඳුවමි, සංසිඳුවමි, සංසිඳුවමි….
මමද, සියළු ලෝක සියළු සත්ත්වයෝ අවංක වෙත්වා, පිරිසිදු වෙත්වා, පිවිතුරු වෙත්වා, පබසර වෙත්වා…

කර්මස්ථාන විස්තරය

by වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි

Q: විස්තර කරන අවස්ථාවක්.

කර්මස්ථාන විස්තරය

by වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි

Q: අවංකයි, පිරිසිදුයි, පිවිතුරුයි, පබසරයි කියන භාවනාවක් මූලික වශයෙන් දී තිබුනී. ඒ පිළිබඳව විස්තරයක් කරලා ඒ භාවනාවට යොමුවෙන අන්දම පැහැදිලි කර දෙන්න.

කර්මස්ථානය හා කර්මස්ථානයේ සියළු පද විග්‍රහය.

Q: භාවනා කරන ආකාරය?

මේ කරුණු සදහම් අටුවාවේ සොයන්න…

මෙත්තා / මෛත්‍රී භාවනාව

විවේක – භාවනාව වඩනවිට විවේකය වැඩිවේ
විරාග – රාගය දුරුවී, විරාගය වැඩිවිය යුතුය
නිරෝධ – ලෝකයේ රවුම් ගහන එක අඩුවිය යුතුය
ඔස්සග්ග – සංසර්ගය හෙවත් එක් වෙන පැත්ත අතහැර, ඔස්සග්ග පැත්තට ලංවිය යුතුය.

සතිය කුමක්ද? සිහිය. ඉංද්‍රිය ගැන සිහිය.

ඉතින් මෛත්‍රීය නිවැරදිව වඩනවා නම් මේ කරුණු වැඩීමට පත් වේ. බිහිලි වේ. ප්‍රභාමත් වේ.

මේ ආකාරයෙන් මේ භාවනාව ගැන මුලින් දැන ගෙන ඊලඟට වැඩීමට යොමුවන්න.

Explain The Technique

Practice The Technique

යේ බ්‍රාහ්මණා වේදගු සබ්බ ධම්මේ… යන කර්මස්ථානයේ තේරුම

සංතති ඇමතියාගේ කතාව තුලයි මේ කථාවේ මුල. මොන ඇදුමෙන් සැරසිලා හිටියත් සම චරියාව ඇතිනම්, ගති නියත නම්, බ්‍රහ්ම චාරී නම්, සියලු සතුන් කෙරෙහි දඬුවම් බහා තැබූවානම් එවැන්නා බ්‍රාහ්මණ වෙයි, ශ්‍රමණ, භික්ෂූ වෙන්නේ.

පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ භාවනා විස්තරය සහ කරුම ප්‍රශ්නය

කර්ම විපාක සතුටින් ගෙවන්නේ කොහොමද? කරුම ගෙවෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? කරුම ප්‍රශ්න එන්නේ කොහොමද? කරුම ප්‍රශ්නේ විසදා ගන්නේ කොහොමද? භාවනාව සමඟ පවුල් ජීවිත ගෙවන්නේ කොහොමද?

මේ යොමුවේ තවත් විස්තර ඇත.

ලොවම එකොළොස් ගින්නක්

ආදිත්‍යපරියාය සූත්‍රය වැනි ගැඹුරු විදර්ශනාත්මක සුත්‍ර තුල ඇති ලෝකය ගින්නක් ලෙස දැක එම ගිනි දෙන ලෝකයේ භය(දුක) සහ අසාර /අනාථ බව දැක නිවෙන ආකාරයෙන් නුවණින් මෙනෙහි කිරීමෙන් මේ භාවනාව වැඩීමයි සිදුකරන්නේ.

ගිනිගත් ලෝ කුහරෙ කොහොමද සැප වෙන්නේ…

මේ ලෝකය ගින්නක් ආකාරයෙන් මේ භාවනාව ගැන මුලින් දැන ගෙන ඊලඟට වැඩීමට යොමුවන්න.

Explain The Technique

Practice The Technique

කායානුපස්සනාව – දෙතිස් කුණුප

ශරීරය අසාර දෙයක් ලෙස දැකීම මෙම භාවනාවේ අරමුණ වේ.

පිළිකුලක් උපදින විදියට ශරීරය දෙස බැලීම නිවැරදි ක්‍රමය නොවේ.

ශරීරය අසාර ඇයි? දැන් ලැබී ඇති ශරීරය අසාර ද? පෙර ලැබූ, මතු ලබන ශරීරද අසාර ද?

මේ ආකාරයෙන් මේ භාවනාව ගැන මුලින් දැන ගෙන ඊලඟට වැඩීමට යොමුවන්න.

Explain The Technique

Practice The Technique

Want to learn more about similar Dhamma Topics? please follow and subscribe the YouTube Channel. You will find 10,000+ hours of Videos to listen..  Most of these Dhamma Talks are in Sinhala Language and contains deep knowledge of Buddhism.
බුදුන් වදාල දුක වේදනා චෛතසිකයෙන් නොපැනවේ. රිදෙන, තැවෙන, අඬන, වැලපෙන දුක, දුක්ක-සත්‍යය නොවේ. වේදනා චෛතසිකයෙන් හෝ සංඥා චෛතසිකයෙන් හට ගන්න දුක නොවෙයි මේ තථාගත දහමේ දුක ලෙස හදුන්වන්නේ. එය ප්‍රඥා චෛතසිකයෙන් පැනවේ. ප්‍රඥාව පහල වීමෙන් දුක් කෙලවර කර නිවන අවබෝධ කරයි. උපමාවකින් කීවොත් ලස්සන සෙල්ලම් බඩුවක් සේ සැකසූ බෝම්බයක් දකින ළමයා එයට ඇලුම් කරයි. එයම පතයි. අයිති කරගැනීමටම වෙහෙසෙයි. ලැබීමෙන් සතුටුවේ නොලැබීමෙන් දුකට පත්වේ. එය හඳුනා ගන්නා වැඩිහිටියා එය දකින්නේ මහා භයානක දෙයක් ලෙසකි. එය භයක් ලෙස දකී. එහි ආදීනවය වූ මරණය හෝ මරණයට සමාන දුකට පත් වීමේ භයනාකත්වය නුවණින් දකී. පංච කාමයත් මේ වගේම බෝම්බයකි. ඇමකි. දුක්කං භයට්ඨේන යැයි බුදුන් වදාලේ එබැවිනි.
If you find these topics to be a bit challenging to understand, then please refer to the section “For Beginners A to Z” – (linked at here) of this website. When you learn about the base form of the universe one important material you find is “Dhathu” or “Dhatu” – these are the basic building block of universe. Beyond this is just the pure mind – the ultimate fabricator of all matter or “Sankatha”. By listening to Beginners section you will gain access to the foundation of true knowledge. පහත සඳහන් ධර්ම කරුණු තේරුම් ගැනීමට අපහසු බවක් දැනේ නම් මූලික දැනුම ලබා දෙන “For Beginners A to Z” යන වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න. එහිදී මූලික දැනුම ලබා නැවත පහත කරුණු සඳහා පිවිසෙන්න.
There was a time like… සිඟමනේ බුදුදහම සොයා යන්නට වූ කාලයක් විය… වසර ගණනාවක්ම නිවැරදිව තෙරුම් යන ආකාරයට බුදුදහම වටහාගන්නට තැනින් තැන, පැයෙන් පැය, දේශකයාගෙන් දේශකයාට, විහාරයෙන් විහාරයට, අසපුවෙන් අසපුවට, ඒ ලොවෙන් මේ ලොවට – අත පාමින් දහම් පිපාසාව සංසිදුවාගන්නට සිඟමන් යදිනන් සේ පිය උරුමය සොයා ආරක්ෂක භූමියට පාර සොයමින් වල්මත්වී රස්තියාදු ගැසූ කාලයක් විය. පැයෙන් පැය කදුලෙන් කදුල එකතු කල දහම් බිඳු එකිනෙකට යාකරගැනීමටත් පෙර වියෙලී යනතරමේ ද්වේශ කාම රාග මහා ග්‍රීෂ්මය මැදින්, පෙර කල පිනේ වාසනාවකට මහා දහම් ජලාශයක් සේ; දෙපැයක්, සතියක්, දෙසතියක් හෝ දෙමසක් ඇතුළත දහම සොයා යන්නෙක් දැන ගතයුතුම යමක් ඇතිද නොඅඩුව ඒ පිපාසිතයාට දහම් ජලය බෙදා දෙන උතුම් ආර්යයන් අද අප ඇසුරට පත්ව ඇත. මේ උතුම් ක්ෂණ සම්පත්තිය මඟ නොහැර සියල්ලෝ තම දහම් පිපාසය සංසිදුවා ගනිත්වා!!!

නැවත…

නොසාදන්නට.

සොයන්නෝ බොහෝය. සොයාගන්නෝ අල්පය

විමසීම්, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා, ප්‍රශ්න, ගැටලු, අඩුපාඩු, වැරදී ඇති තැන්, Archive search මෙවැනි දෙයක් ගැන දැනුම් දීමට හෝ දැනගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් පහතින් ඇති ෆෝම් එක පුරවා එවන්න…

ඔබට මේ ෆොර්ම් එක සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසීයෙන් පුරවා එවිය හැකිය.