දීර්ඝ ලෙස ඇසුරු කිරීම සහ කෙටි ලෙස ඇසුරු කිරීම

දීර්ඝ සහ කෙටි ඇසුර

අපි පුරුදු කරගෙන තිබෙන ගති ලක්ෂන අනුව එම ගති පහ කරන විදියටයි ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කල යුත්තේ.

දීර්ඝ ලෙස ඇසුරු කල නරක පුරුදු, වඩා වෙහෙසක් දරා පහ කල යුතුය. දීර්ඝ ප්‍රාස්වාසය මෙයයි.
අඩුවෙන් ඇසුරු කල නරක පුරුදු පහ කිරීමට වඩා වෙහෙසක් දැරීමට සිදු නොවේ. කෙටි ප්‍රාස්වාසය මෙයයි.
දීර්ඝ ලෙස ඇසුරු නොකල හොඳ පුරුදු, වඩා වෙහෙසක් ඇසුරු කල යුතුය. දීර්ඝ ආස්වාසය මෙයයි.
අඩුවෙන් ඇසුරු කල හොඳ පුරුදු තව දුරටත් වෙහෙසක් දරා ප්‍රගුන කර ගත යුතුය. කෙටි ආස්වාසය මෙයයි.

හිතේ පවතින කහට සහගත විඥානය දුරු වෙනවා. කිලිටි නොවී සිත, සිත ආකාරයෙන්, ප්‍රකෘතිමත්ව තියෙනවා. රාග ද්වේශ මෝහ නැතිව.

 

එක ප්‍රශ්නයක් - එකම උත්තරයක්...

by වහරක අභයරතනාලංකාර හිමි

මෙතෙක් සැගව ගිය බුදු දහමේ රසය

The missing bit of Buddhism-for liberation. Find all sections and this valuable content following this.

විඥානයට ආහාරය දස අකුසලය

විඥාන නිරෝධ වන්න නම් ආහාර නිරෝධ කල යුතුය. ඒ සඳහා හීන දහම්, මධ්‍යම දහම්, ප්‍රණීත දහම් ලෙස කොටස් තුනක් ලෙස දක්වා ඇති දහම් ගැන දැන ගන්න ඕන.
සියලු සත්වයන් අකැමැති, කරන්න එපා කියන, කිරීමෙන් සතර අපා ගත කරවන දහම්, හීන දහම්.
සියලු සත්වයන් කැමැති, කරන්න කියන, කිරීමෙන් මනුශ්‍ය, දිව්‍ය, බ්‍රහ්ම ඇතුලු සියලු සුගති කර්ම කෝෂ වල උපත් සදන දහම්, මධ්‍යම දහම්.
තතාගතයන්ගෙන් හෝ අනුගාමිකයෙක්ගෙන් අසා, මේ සසර ගමනේ භයානක භය දැක, දුක්ක ආර්‍යය සත්‍ය ඇතුලු චතුරාර්‍ය සත්‍ය දැන මේ කෝෂයෙන් කෝෂයට උපත් සදමින් සැරිසැරූ භවගමනේ අන්තරාය දැක ඉන් මිදීම සාරයි, මිදීම වෙත්වායි කුණු වූ නරක්වූ දේ බැහැර කරමින්, සලා දමමින් කරන සියලු කුසල ප්‍රණීත දහම්.

හීන දහම්, මධ්‍යම දහම්, ප්‍රණීත දහම් වෙන වෙනම හදුනා ගැනීමට පුරුදු විය යුතුය. කුසලය ප්‍රගුණ කල යුතුය.

ඒ කෙසේද යත්,
මුලින්ම ක්‍රියාවට නැගෙන එක නවත්තා ගන්න ඕන. ආදීනව මෙනෙහි කර ක්‍රියාවට නැගෙන්න පෙර නවතා ගන්න ඕන.
දෙවනුව වචනයට නැගෙන එක නවත්තා ගන්න ඕන. ආදීනව මෙනෙහි කර වචනයට නැගෙන්න පෙර නවතා ගන්න ඕන. …

අකුසලට පොළඹවන සිත තමයි විඥානය

… තෙවනුව තමයි මනසට නැගී එන විට නවත්තා ගන්න තරම් දියුණුවක් ලබන්නේ. ආදීනව මෙනෙහි කර මනසට නැගෙන්න ඇති පරිසරය (මෝහය) දුරලන්න ඕන.
නැවත නැවත පුර්දු කරන විට, මෙවැනි මානසිකත්වයක් නැගී එන එකම නවතිනවා.

සසර භය දුරු වෙනවා.

නිවන පූර්ණයේදී ආස්වාස ප්‍රාස්වාස පූර්ණ වෙනවා.

Basics

Road Map To Nibbana

Decoding

20 mins each session

Meditation

Learn the Liberation

Deep Core

The Nuts and Bolts

Questions

Buddhists Answer

Home

Home Page (Regular)

හමුවීමේ සතුට

සිඟමනේ බුදුදහම යදිනට වූ කාලයක් විය…

කාලාන්තරයක්, නිවැරදිව තෙරුම් යන්න බුදුදහම වටහාගන්නට, සිඟමන් යදිනන් සේ පිය උරුමය සොයා රස්තියාදු ගැසූ කාලයක් විය.

දහමේ දැන ගතයුතු යමක් ඇතිද එය නිරවුල්ව දේශනා කල හැකි උතුම් ආර්යයන් අද ලොව පහල වී ඇත.

මේ උතුම් ක්ෂණ සම්පත්තිය මඟ නොහැර සියල්ලෝ තම දහම් පිපාසය සංසිදුවා ගනිත්වා!!!